Sołectwa

Gmina Tymbark jest gminą wiejską. Siedziba władz gminnych znajduje się na terenie wsi Tymbark. W skład gminy wchodzi 5 jednostek administracyjnych, których powierzchnia przedstawia się następująco:


Lp. Nazwa wsi Powierzchnia % udział
1. Tymbark 877,47 26,9
2. Podłopień 1213,45 37,2
3. Piekiełko 355,42 10,9
4. Zawadka 340,15 10,4
5. Zamieście 477,94 14,6
OGÓŁEM 3264,43 100,0