Sołectwo Piekiełko

Piekiełko... z kart historii...

PIEKIEŁKO w 1870 roku liczyło 347 mieszkańców, a po uwłaszczeniu chłopi otrzymali: 161morgów ziemi ornej, 37 morgów łąk i ogrodów, 34 morgi pastwisk, 64 morgi lasu. Dwór zachował tam dla siebie 108 morgów lasu, 27 morgów pastwisk, 20 morgów łąk i ogrodów oraz 108 morgów gruntu ornego.

W Piekiełko w 1907 r. było 79 budynków mieszkalnych oraz 474 mieszkańców.Sołectwo Piekiełko


   SOŁTYS WSI PIEKIEŁKO
              Zofia Jeż
        tel. 661 436 917


RADA SOŁECKA WSI PIEKIEŁKO:

  • Janusz Czyrnek

  • Zbigniew Gąsiorek

  • Filip Malec 

  • Wojciech Juszczak

STATUT SOŁECTWA

MAPA SOŁECTWA