Sołectwo Tymbark

Tymbark... Z kart historii...

TYMBARK – prawa miejskie nadane miał w 1353 r. przez króla Kazimierza Wielkiego, w obręb miasta wówczas włączono 2 752 hektary.

W roku 1870 Tymbark liczył 657 mieszkańców. Mieszczanie tymbarscy po uwłaszczeniu otrzymali uposażenie: 349 morgów ziemi ornej, 59 morgów łąk i ogrodów, 90 morgów pastwisk i 230 morgów lasu. Dwór miał na terenie miasta 25 morgów ziemi ornej, 4 morgi ogrodów i łąk, oraz 20 morgów pastwisk.

W roku 1907 Tymbark stanowił odrębną jednostkę administracyjną, każda wieś wchodząca w skład gromady Tymbark, stanowiła wtedy samodzielną gminę ze swoim wójtem na czele.

Jeżeli chodzi o oświatę, do czasów autonomii Galicji we wsiach nie było oddzielnych szkół, lecz dla całej parafii była jedna szkoła parafialna w Tymbarku, do której uczęszczała młodzież ze wsi należących do parafii. Tymbark był miastem i z tego tytułu posiadał szkołę parafialną na poziomie trzyklasowym.

Początki swego rozwoju zawdzięcza Tymbark idei spółdzielczości. Inicjatorami zespołowego działania dla rozwoju Tymbarku byli inż. Józef Marek, dr Józef Macko, Państwo Myszkowscy i Turscy, miejscowy proboszcz oraz ksiądz Szewczyk.

W latach 1932-1935 wybudowano Spółdzielnię Mleczarską, a w 1935 roku wybudowano Podhalańską Spółdzielnię Owocowo-Warzywną, która następnie  została nazwana jego imieniem, a  dziś słynie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie z produkcji soków TYMBARK.SOŁTYS WSI TYMBARK


   SOŁTYS WSI TYMBARK
        Andrzej Ligas
      tel. 661 440 720


RADA SOŁECKA WSI TYMBARK:

  • Rafał Brzazgoń

  • Grzegorz Chudy

  • Janusz Giza

  • Marian Jaroszyński

  • Marek Kawula

  • Krzysztof Pawlik

  • Katarzyna Smaga

  • Józef Wańczyk

  • Wojciech Woźniak

STATUT SOŁECTWA

MAPA SOŁECTWA