W środę (28 czerwca), mieszkańcy Tymbarku rozpoczęli wakacje od wyciszenia i kontemplacji w murach Opactwa tynieckiego. Spacerując po najstarszej części klasztoru wraz z przewodnikiem można odnaleźć wewnętrzny spokój i poczuć dziedzictwo tysiącletniej kultury i historii. 


Podczas zwiedzania znalazły się zajęcia z kaligrafii. W pomieszczeniu odtworzonym na wzór średniowiecznego skryptorium, uczestnicy poznali tajniki pisania przy użyciu gęsiego pióra. Na terenie klasztoru znajduje się również muzeum z ekspozycją archeologiczną odkrytą podczas wykopalisk.


W drodze powrotnej udaliśmy się do Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach, które powstało na początku XXI w. Dopełnieniem naszej wycieczki była modlitwa indywidualna w Sanktuarium Maryjnym przed obrazem „Bożego Miłosierdzia” w Łagiewnikach. Wzmocnieni duchowo i pełni wrażeń wróciliśmy z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu.


Dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie wyjazdu.