Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w TYMBARKU

34–650 Tymbark
tel. 18 33 25 322
e-mail: gops@gops.tymbark.pl

Godziny pracy GOPS w Tymbarku:
od poniedziałku do piątku 
7.30–15.30