Ogłoszenia różne

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu przy domu kultury w Tymbarku